Kütahya İli Sosyal Altyapı Teknik Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Yazdır
PDF

Zafer Kalkınma Ajansı’nın danışma organı olan Kalkınma Kurulu çatısı altında oluşturulan ihtisas ve teknik komisyonların çalışmaları devam etmektedir.

Teknik komisyonların ilki Kütahya`da 05.05.2011 tarihinde Sosyal Altyapı Komisyon toplantısı ile gerçekleşmiştir. Kütahya Sosyal Altyapı Komisyonu Dumlupınar Üniversitesi`nden Yrd.Doç.Dr.Fatih Çelebioğlu başkanlığında, Kütahya Valiliği İl Planlama Müdürlüğü`nden Abdullah Kılınç, Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü`nden Mustafa Kılıç, İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü`nden Hasan Ali Çakır, Tavşanlı Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü`nden Aziz Solmaz, Simav Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü`nden Mustafa Teneke, Gediz Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü`nden Serdar Erkan, Kütahya Genç İşadamları Derneği`nden Gökhan Karaaslan ve Kütahya Gazeteciler Cemiyeti`nden Kamil Uludağ`ın katılımları ile toplanmıştır.

Toplantı komisyonlarla ilgili genel bilgilendirme ve üyelerin tanıtımı ile açılmıştır. Komisyon toplantısında Kütahya`da ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımlar, dezavantajlı gruplara ilişkin yürütülen çalışmalar, istihdam ve kalifiye eleman bulma konularına değinilmiş ve Kütahya`nın çiniciliği, leblebisi ve termal kaynaklarının önemine dikkat çekilmiştir. Kütahya`daki kurumlar arası iyi ilişkilerin sosyal alanda yürütülecek projelere kolaylık sağlayacağı ve böyle bir sinerji ile başarıya ulaşmanın mümkün olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, komisyonu oluşturan kurumların toplantılara ne gibi katkı sağlayabilecekleri, toplantılarda elde edilen bilgilerden nasıl yararlanılacağı üzerinde durulmuş ve ajansın komisyon toplantılarına katkısından bahsedilmiştir. Özellikle ilçelerin de il merkezi kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. Toplantı, bir sonraki toplantıya kadar sosyal konu başlıkları ile ilgili araştırmaların incelenmesi ve gelecek toplantının ana bir tema üzerinden 26.05.2011 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Zafer Kalkınma Ajansı`nın danışma organı olan Kalkınma Kurulu bünyesinde Sektörel Gelişim ile Kentsel ve Sosyal Altyapı olmak üzere iki İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. İhtisas Komisyonlarının daha etkin çalışması ve belirli konulara odaklanarak uzmanlaşmaları için alt komisyonlar olarak teknik komisyonlar belirlenmiştir. Sektörel Gelişim İhtisas Komisyonu turizm, sanayi, tarım ve maden komisyonlarından oluşurken; Kentsel ve Sosyal Altyapı İhtisas Komisyonu, kentsel altyapı ve sosyal altyapı teknik komisyonlarından oluşmaktadır.

Her il için ayrı ayrı oluşturulan teknik komisyonlar, gönüllü katılım ve inisiyatif temelinde çalışmalarını yürütecektir Teknik komisyonlardan elde edilen bilgiler, TR33 Bölge Planı`nın oluşturulmasına temel oluşturacak ve ajans desteklerinin bölgeye nasıl daha yararlı olabileceği konusuna ışık tutacaktır. Aynı zamanda paydaşlar arası ortak görüşlerin oluşumuna zemin hazırlayarak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun gelişimine katkıda bulunacaktır.

Resim Galerisi