Kültür ve Turizm Bakanlığından Kültürel ve Sanatsal Etkinliklere Verilen Destekler

Yazdır
PDF

Programın Amaç ve Öncelikleri:              

Kültürel değerlerimizin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması

nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen kültür politikaları çerçevesinde, kültürümüzün

sahiplenilmesi; değişimi kucaklayan sağlıklı, ilkeli, gelişime odaklı kültür programlarıyla kaybolmaya

yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerimizin özgünlüğünün korunması, yaşatılması,

geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına yönelik projelere mali destekte

bulunulmaktadır.

 

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,45980/kulturel-ve-sanatsal-etkinliklere-verilen-destekler.html