KOSGEB / TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Yazdır
PDF

Programın Amaç ve Öncelikleri:  

           

Program; Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması gereği doğrultusunda teknolojik ürüne yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesini ve teknoloji tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Program  Süresi: Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay ‘dır.

Destek Limitleri Ve Oranları: Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL,Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

Web:http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5804/teknopazar-teknolojik-urun-tanitim-ve-pazarlama-destek-programi