EASI - Mülteci Vatandaşların İstihdamı (Son Başvuru: 30 Mart 2017)

Yazdır
PDF

Hibe Programı: EASI İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı - Mülteci ve Sığınmacı Üçüncü Ülke Vatandaşları ile Onların Aile Fertlerinin İstihdam Piyasasına Hızlı Entegrasyonu

Başvurulacak Yer: Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü

Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2017

Asgari Hibe: 2.028.572 Avro

Azami Hibe: 2.840.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Aşağıdaki ülkelerden birinde kayıtlı tüzel kişiler başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi olabilir:
  • Avrupa Birliği Üye Devletleri
  • EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) Anlaşması kapsamında İzlanda ve Norveç
  • Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
 • Esas başvuru sahibi bir kamu tüzel kişi olmalıdır (ulusal, bölgesel, yerel otoriteler veya kamu istihdam hizmetleri).
 • Eş başvuru sahibi (Ortak) kamu kurumları, yukarıdaki ülkelerde kayıtlı ofisi bulunan özel hukuk tüzel kişileri (sivil toplum kuruluşları vb.) ve uluslararası kuruluşların ülke ofisleri olmalıdır.
 • Başvurunun, en az biri AB üye ülkelerinden ve ilke olarak en az biri aday ülkelerden olmak üzere en az 4 kuruluşlu (1 başvuru sahibi + 3 eş başvuru sahibi) bir konsorsiyum tarafından yapılması gerekmektedir.

Program Hakkında:

Bu teklif çağrısı, üçüncü ülke vatandaşlarının ilgili hedef gruplarının istihdam piyasasına hızlı entegrasyonunu sağlayan ve kolaylaştıran yenilikçi politikalar ile mekanizmaları test eden ve uygulayan yenilikçi uluslararası projeleri fonlamayı amaçlamaktadır. Teklifler bir başka ülkede daha önce uygulanmış başarılı yenilikçi girişimlerin kopyasını içerebilir. Yalnızca üçüncü ülke vatandaşlarının özellikle aşağıda belirtilen hedef gruplarına yönelik başvurular değerlendirmeye alınacaktır:

 1. Sığınmacılar
 2. Mülteciler ve onların aileleri
 3. Göçmen kadınların istihdam piyasasına entegrasyonunu hedefleyen özel tedbirler tercih sebebi olacaktır.

Kolaylık olması açısından bu çağrıda “mülteciler” olarak adlandırılan gruplar tüm uluslararası koruma faydalanıcılarını kapsamaktadır (Cenevre Konvansiyonu mültecileri veya ikincil koruma faydalanıcıları).

Başvurularda göçmen kadınların özel ihtiyaçlarına cevap veren bütünleşik bir yaklaşım gözetilmeli ve toplumsal cinsiyet boyutunun varlığı dikkate alınmalıdır.

Teklif Çağrısının Ana Hedefleri

 • İstihdam piyasasına hızlı entegrasyonunu sağlamak için yenilikçi ve etkili mekanizmaların geliştirilmesi ve test edilmesini teşvik etmek,
 • Hedef grupların istihdam piyasasına entegrasyonuna imkân tanıyan sürdürülebilir çok seviyeli ortaklıklar geliştirmek,
 • Kadınların karşılaştığı zorluklara güçlü biçimde vurgu yaparak hâlihazırda işlemekte olan, hedef grupların hızlı ve başarılı bir biçimde istihdam piyasasına entegrasyonu konusunda AB Üye Devletleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını korumaktır.

Bilgi: http://www.ikg.gov.tr/Duyurular/tabid/203/language/tr-TR/ArticleId/773/EaSI-ProgramTeklif-Cagrs-Call-for-Proposals-VP2016015.aspx

Rehber: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=502&furtherCalls=yes

Başvuru Linki: https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en