EASI - İşçilerin Görevlendirilmesi: İdari İş Birliğinin Geliştirilmesi (Son Başvuru: 9 Haziran 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü

Son Başvuru Tarihi: 9 Haziran 2017

Asgari Hibe: 337.500 Avro

Azami Hibe: 450.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri:

a. Kuruluş yeri

Aşağıdaki ülkelerde düzgün bir şekilde kurulmuş ve tescil edilmiş tüzel kişiler hak başvuru sahibi ve ortak başvuru sahipleri olarak uygundur:

  • AB Üye Ülkeler
  • İzlanda ve Norveç
  • Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

b. Kurum ve Kuruluş Türleri

Esas başvuru sahipleri, eş başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar, uygun olmak için aşağıdaki kategorilerden birine girmelidir:

• Kamu otoriteleri,

• Uluslararası kuruluşlar,

• Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (özel ya da kamu),

• Araştırma merkezleri ve enstitüler,

• Yükseköğretim kurumları,

• Sivil toplum örgütleri,

• Avrupa'da, ulusal veya bölgesel düzeyde sosyal ortak organizasyonları.

c. Konsorsiyum

Uygun olabilmek için, eylemlerin en az dört farklı AB Üyesi Devlette veya diğer uygun EaSIProgress'ye katılan ülkelerde kurulmuş olan esas başvuru sahibi ve eş başvuru sahiplerinin katılımını sağlamaları gerekir. Örneğin, başvuru sahibi ve en az 3 ortak başvuru sahibi.

Asıl başvuru sahibi uygun görülmüyorsa başvuru reddedilecektir.

Eğer bir ortak başvuru sahibi uygun bulunmuyorsa, bu organizasyon konsorsiyumdan kaldırılacak ve değiştirilmiş konsorsiyumun uygunluğu yeniden değerlendirilecektir. Buna ek olarak, uygun olmayan bir ortak başvuru sahibine tahsis edilen masraflar bütçeden kaldırılacaktır. Değiştirilmiş konsorsiyum hâlâ uygunsa, başvuru bu esasla değerlendirilecektir. Eğer başvuru finansman için kabul edilirse iş planının uygun şekilde adapte edilmesi gerekecektir.

d. Bağlı Kuruluşlar

Faaliyetlerle sınırlı olmayan veya yalnızca başvurunun amacı için kurulmamış olan ve uygunluk kriterlerini sağlayan, başvuru sahipleriyle hukuki veya sermaye bağlantısı bulunan tüzel kişiler, projeye bağlı kuruluş olarak katılabilir ve uygun maliyet beyan edebilirler. Bu amaçla, başvuru sahipleri bu bağlı kuruluşları başvuru formunda tanımlayacaktır/belirtecektir.

Program Hakkında:

Bu çağrı, Komisyonun ve Üye Devletlerin, işçilerin görevlendirilmesi ve insana yakışır iş gündemi alanlarında, mevcut ve yeni zorlukları anlamasına ve inisiyatifler (girişimler) geliştirilmesine destek vermeyi amaçlamaktadır.

Bu çağrı altındaki projelerin AB eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçenin tutarı 2.700.000 Avrodur ve 6 ilâ 8 hibe desteği verilmesi planlanmaktadır.

Bilgi: http://www.ikg.gov.tr/easi-programi-teklif-cagrisi-call-for-proposals-vp2017003/