EASI – Sosyal Diyaloğa Destek (Son Başvuru: 15 Haziran 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Avrupa Komisyonu İstihdam Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü

Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2017

Hibe Miktarı: Sosyal diyalog komitelerinin gündemlerini takip eden ve işçi ve işveren taraflarını bir araya getiren projelere öncelik verilen teklif çağrısının toplam bütçesi yaklaşık 9,6 milyon Avrodur.

Asgari Hibe: 150.000 Avro

Azami Hibe: 500.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri: Başvuru sahibi kurumun,

  • AB üyesi ülkelerden birinde kurulmuş ve kayıtlı olması gerekmektedir.
  • Avrupa düzeyinde veya ulusal / yerel düzeyde bir sosyal ortak kurumu (İşveren veya işçi sendikası) olması gerekmektedir.
  • Kamu tüzel kişiliği olması gerekmektedir.

Uygun Ortaklar: Ortak kurumların,

  • AB üyesi veya aday ülkelerinde kurulmuş ve kayıtlı olması gerekmektedir.
  • Kamu tüzel kişiliği olması gerekmektedir.

Program İçeriği: "Sosyal Diyaloğa Destek" konulu teklif çağrısının amacı, iş gücü piyasasının modernleşmesi, iş yaratımı, iş eşleştirme, kaliteli iş, yeniden yapılandırma, dijital toplum ve ekonomi, yeşil ekonomi, güvenceli esneklik, beceriler, iş gücü hareketliliği, göç, genç istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal koruma sistemlerinin modernleşmesi, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele, aktif yaşlanma, sağlıklı ve uzun çalışma hayatı, sosyal içerme ve insana yaraşır iş gibi istihdam ve çalışma hayatındaki zorluklara sosyal diyalog mekanizmaları ile çözüm bulunmasıdır.

Bilgi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=505&furtherCalls=yes