EASI - Beceri Kazandırma Yolları: Yetişkinler için Yeni Fırsatlar (Son Başvuru: 30 Haziran 2017)

Yazdır
PDF

Hibe Programı: İstihdam, Sosyal İçerme ve Yenilik Proje Teklif Çağrısı - Beceri Kazandırma Yolları: Yetişkinler için Yeni Fırsatlar

Başvurulacak Yer: Avrupa Komisyonu

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2017

Asgari Hibe: 250.000 Avro

Azami Hibe: 1.000.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri: Ülkemizden, yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesi alanında sorumlu kamu kurumları esas veya eş başvuru sahibi, söz konusu alanda çalışan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ise eş başvuru sahibi olarak katılım sağlayabilecektir.

Program İçeriği: Teklif çağrısının amacı, "Beceri Kazandırma Yolları" başlıklı Konsey Tavsiye Kararı’nın etkin şekilde uygulanmasının desteklenmesi ile düşük vasıflı yetişkinlerin yazın yeteneği, matematiksel beceriler ve dijital becerilerinin geliştirilmesi, daha yüksek yeterlilikler kazandırılması ve öğrenime yeniden entegre edilmesine yönelik olanaklara erişimlerinin artırılmasıdır.

Katılımcı ülkelerde düşük vasıflı yetişkinlerin beceri kazanmalarına yönelik olanakların artırılması için paydaşların mobilize edilmesine yönelik projeler desteklenecektir.

Bilgi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=515&furtherCalls=yes

Başvuru Linki: https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en