UN Women Sivil Toplum Kuruluşları için Çağrı (Son Başvuru: 25 Haziran 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Birleşmiş Milletler

Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2017

Asgari Hibe: 40.000 Avro

Azami Hibe: 60.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri:

  • Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kadın Sivil Toplum Kuruluşu Ağları, Kadın haklarına yönelik çalışma ve şiddeti sona erdirme konusunda uzmanlık ve geçmişe sahip platformlar,
  • Başta İstanbul Konvansiyonu olmak üzere uluslararası insan hakları sözleşme ve antlaşmalarının izlenmesinde bulunan, aktif rol alan platform ve ağlar.

Program İçeriği: UN Women, Türkiye ve Balkan ülkelerinde kadına yönelik ayrımcılık ve şiddeti sona erdirme amacıyla, “Sivil toplum kuruluşlarının bölgesel platformlarının kurulması ve güçlendirilmesi desteği” teklif çağrısında bulundu. Program, aralarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’ın bulunduğu Balkan ülkeleri ile Türkiye’de cinsiyete dayalı ayrımcılığı ve kadınlara yönelik şiddet olaylarını sona erdirmeyi amaçlıyor.

UN Women Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi, kadın sivil toplum örgütlerini (STK’lar), kadın STK ağlarını ve kadın haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan platformları, bölgesel platformların kurulması ve güçlendirilmesini destekleyecek teklifler sunmaya davet ediyor.  “Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin sonlanması: Değişen Uygulamalar, Değişen Zihinler” Programı (Şubat 2017 – Ocak 2020) kapsamında yayımlanan çağrı ile bölgesel seviyede, dezavantajlı gruplarla çalışan ve / veya kadınları temsil eden kadın örgütlenmelerinin toplum içinde etkililiğinin arttırılması hedefleniyor. Program kapsamında Ağustos 2017 ile Ağustos 2018 arasında gerçekleştirilecek projeler desteklenecek.

Bilgi: http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2017/05/call-for-proposals-support-the-establishment-and-strengthening-of-regional-platforms-of-csos