EaSI - Sosyal İşletmelerin Finansmanı için İşlem Maliyeti Desteği (Son Başvuru: 15 Nisan 2018)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Avrupa Komisyonu

Son Başvuru Tarihi:

  • 15 Temmuz 2017
  • 1 Aralık 2017
  • 15 Nisan 2018

Bütçe:

Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 3.000.000 Avrodur. Talep edilen hibe tutarının 300.000 ilâ 1.000.000 Avro arasında olması beklenmektedir.

Eş-finansman Oranı:

Avrupa Birliği tarafından hibe edilecek bütçe tutarı toplam uygun proje maliyetinin %80’ını aşamaz. Başvuru sahibi ve eş başvuru sahipleri kalan %20’luk maliyeti finanse edebilme yeterliliklerini öz kaynakları veya AB bütçesinden farklı diğer kaynaklar vasıtasıyla garanti etmelidirler.

Uygun Başvuru Sahipleri:

a) Kuruluş Yeri ve Türleri

Aşağıdaki ülkelerde kurulu ve kayıtlı tüzel kişilikler teklif çağrısına tek başına, esas veya eş başvuru sahibi olarak başvurabilirler:

  • AB Üye Ülkeleri
  • AEA Anlaşması kapsamında İzlanda
  • Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Türkiye

b) Kuruluş Türleri

Başvuru sahipleri üç tür kuruluş türü olabilir:

  1. Yatırım fonu, diğer yatırım fonlarına yatırım yapan bir yatırım fonu veya özel bir amaçla kurulmuş/kurulacak fon aracı. Bu durumda adı geçen araçlar ya tüzel kişiliği ile başvurabilir, ya da bu araçların (gelecekteki) yöneticisi başvuru sahibi olabilir. Şüpheye mahal vermemek için (gelecekteki) yönetici, başvurunun sunulduğu tarihte hâlihazırda kurulu ve kayıtlı bir tüzel kişilik olmalıdır.
  2. Yönetilen hesaplar ve diğer sözleşmeye bağlı düzenlemeler dâhil kurulmuş/kurulacak olan bir yatırım planı. Bu durumda ya yatırım planının/yönetilen hesapların yöneticisi ya da (gelecekteki) sözleşme tarafları başvuru sahibi olmalıdır. Yönetici veya sözleşme tarafları, başvurunun sunulduğu tarihte hâlihazırda kurulu ve kayıtlı tüzel kişi olmalıdır.
  3. Vakıflar.

c) Bağlı Kuruluşlar

Faaliyetlerle sınırlı olmayan veya yalnızca başvurunun amacı için kurulmamış olan ve uygunluk kriterlerini sağlayan, başvuru sahipleriyle hukuki veya sermaye bağlantısı bulunan tüzel kişiler, projeye bağlı kuruluş olarak katılabilir ve uygun maliyet beyan edebilirler. Bu amaçla, başvuru sahipleri bu bağlı kuruluşları başvuru formunda tanımlayacaktır/belirtecektir.

d) Konsorsiyum

Başvuru sahibi bir konsorsiyum olabilir. Tek başına proje başvurusunda bulunan bir kuruluş, uygunluk kriterini karşılamıyorsa başvurusu reddedilir. Konsorsiyum durumlarında; uygunluk kriterini karşılamayan esas başvuru sahibi ise başvuru reddedilir, eş başvuru sahibi ise bu kuruluş konsorsiyumdan çıkarılarak değerlendirmeye devam edilir. Ayrıca, konsorsiyumdan ayrılan kuruluşa tahsis edilen giderler proje bütçesinden çıkarılır.

Program İçeriği:

Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları (özellikle sosyal EFSI -Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu)  işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500.000 Avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarını harekete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bilgi: http://www.ikg.gov.tr/wp-content/uploads/pdf/23052017_EaSI_VP-2017-013.pdf