Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu

Yazdır
PDF

Program İçeriği

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Tanıtma Fonu’ndan yararlanmak talebi ile hazırlanan projelerin kabulüne 1 Ağustos’tan itibaren başlanacağı duyurulmuştur.

10/06/1985 tarihli ve 3230 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Tanıtma Fonu'nun amacı; ülkemizi yurt içi ve yurt dışında çeşitli yönleri ile tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletler arası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.

Bu amaçla projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kuruluna sunulmak üzere Tanıtma Fonu Temsilciliğine başvuruda bulunabilir. 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereğince Tanıtma Fonu Temsilciliği, 01/08/2017 tarihinden itibaren proje başvurularını http://tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr/ adlı web sitesinden kabul edecektir.

Hangi projeler için Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliğine müracaat yapılır?

  • Tamamen yurt dışında gerçekleştirilecek projeler için (proje sahibi yurt dışında ise ilgili dış temsilcilik kanalıyla) Dışişleri Bakanlığına,
  • Belgesel ve televizyon programı projeleri için TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne,
  • Kamu diplomasisine ilişkin projeler ile basın ve yayın projeleri için Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne,
  • Bunlar dışında kalan projeler (Kitap basım projeleri ile hem yurt içi yem de yurt dışı ayağı olan projeler de dâhil) için ise Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat yapılır.