Dokümanlar
Genel Bakış Dosyalarda Ara Dosya Gönder Yukarı
Kategori: Raporlar & Strateji Belgeleri
Sayfa 1 / 3 << Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>
Şuna Göre Sırala: Varsayılan | Ad | Tarih | Tıklanma | [Azalan]
Tüm Dosyaları Seç:

Dosyalar:

TR33 Bölgesi Mevcut Maden Kaynakları ve Stratejiler

İşbu strateji belgesi DPÜ Mühendislik Fakültesi tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu proje raporu, TR33 Bölgesi maden kaynaklarının bölge ve ülke ekonomisine katkısının arttırılarak; bölgenin sürdürülebilir bilgi temelli rekabet gücü ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi genel amacıyla, bölge madencilik potansiyelinin belirlenmesi ve madencilik sektörünün gelişmesine yönelik stratejilerin saptanması için hazırlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
05-07-2012 15:19:43
7.2 MB
2048

TR33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Stratejik Alt Bölgelerin Tespiti

İşbu strateji belgesi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Aralık 2012 tarihinde hazırlanmıştır. Projenin amacı, TR33 Bölgesinin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin ve bölgenin yenilenebilir enerji kaynakları alanında stratejik alt bölgelerinin tespit edilmesidir.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-01-2013 18:59:46
58.92 KB
2283

Biyolojik Zenginliğin Yaşatılması ve Bu Zenginliğin Yerel/Ulusal Kalkınmaya Yansıtılması Fizibilitesi

İşbu strateji belgesi Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Aralık 2012 tarihinde hazırlanmıştır. Bu fizibilite çalışması Kütahya ilinin biyoçeşitliliğinden hareketle ülkemizin tıbbi bitkisel ürünleri potansiyeline dikkat çekip, bu potansiyelin bilimsel çalışmalarla uygun sunularak gıda, kozmetik, ilaç gibi farklı sektörlerde değerlendirilmesini hedeflemektedir.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
01-02-2013 12:40:30
7.91 MB
2802

Kütahya İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün Bina Deprem Riski Tespit Etme Projesi Sonuç Raporu

İşbu strateji belgesi Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Ocak 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Bu projede, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kullanılmakta olan Afet Bilgi Sistemi programına ek Bina Deprem Risk Tespit modülünün arayüz yazılımı geliştirilmiştir.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
04-02-2013 11:23:56
4.45 MB
1843

"Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması" Araştırma Raporu

İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Ocak 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Ön fizibilite etüdü TR33 bölgesinde yer alan Afyonkarahisar ilinde yapılması planlanan ''Afyonkarahisar Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi (AUFKM)'' yatırımının piyasa incelemesi, kuruluş yeri incelemesi, mali inceleme ve hukuki incelemeler ile yapılabilirliğini belirlemek için hazırlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
07-03-2013 17:03:46
58.92 KB
1952

“Ömer – Gecek – Gazlıgöl Termal Turizm Alanının Sağlık Turizmi Potansiyeli ve Markalaşma Stratejisi” Raporu

İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar İli Ömer – Gecek - Gazlıgöl Termal Turizm Merkezleri Altyapı Hizmet Birliği tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Ocak 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Proje ile Ömer Gecek Gazlıgöl Termal Turizm Alanının turizm potansiyeli ortaya konularak markalaşma stratejisi belirlenmiştir.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
07-03-2013 17:03:46
58.92 KB
1793

Turgutlu İnovasyon Temelli Kümelenme Stratejik Planı

İşbu strateji belgesi Turgutlu Belediye Başkanlığı tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Mart 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Turgutlu ilçesindeki makine-metal ve tuğla kiremit sanayiindeki sektörel yoğunlaşmayı, inovasyon odaklı iş kümelenmelerine dönüştürmek üzere stratejik plan hazırlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
03-04-2013 18:08:20
2.49 MB
2168

Kütahya İl Stratejik Planı 2011-2023

İşbu strateji belgesi Kütahya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Projede 2011-2023 Kütahya İl Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 13:29:34
4.74 MB
1905

Manisa İli Sanayi Kuruluşları Ar-Ge İhtiyaçlarının Tespiti Ve Teknopark Kurulumuna Yönelik Bir Fizibilite Çalışması

İşbu strateji belgesi Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu rapor Manisa ilinde bulunan endüstri firmalarının ar-ge ihtiyaçlarının belirlenmesi, Manisa’da teknopark kurulumuyla ilgili fizibilite çalışmasının gerçekleştirilmesi, Celal Bayar Üniversite’sinin sanayiye hizmet kapasitesinin belirlenmesi, CBÜ – Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi’nin tanınırlığının sağlanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi için hazırlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 14:47:53
407.51 KB
1658

Uşak'ın Girişimcilik Yol Haritası

İşbu strateji belgesi Uşak Genç İşadamları Derneği tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu rapor ile Uşak'ta girişimcilerin mevcut işletmelerinin kurumsal bir yapıya kavuşabilmesi, işletme ömürlerini uzatabilmeleri ve gelecek kuşaklar için güçlü işletmeler bırakabilmeleri, ilde girişimcilik kültürünün oluşturulabilmesi gibi sonuçlar hedeflenmiştir. 
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 14:54:51
6.72 MB
2200

UKOSB’nin Katı Atık Geri Kazanım/Bertaraf Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Fizibilite Çalışması

İşbu strateji belgesi Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu plan ile kaliteli, sürekli ve çevreci hizmet anlayışıyla Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Bu rapor  UKOSB'de oluşan katı atıklarla ilgili olarak firmalara kaynağında ayrıştırma, atık miktarını azaltma vb. çalışmaları içeren konularda yol göstermektedir.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 15:27:53
7.6 MB
1624

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Stratejik Planı 2012-2015

İşbu strateji belgesi  tarafından  Yılı DFD kapsamında  tarihinde hazırlanmıştır. firmaların üretim ve hizmet kalitesini arttırarak, uluslararası büyüklüğe ulaşmalarını ve markalaşmalarını sağlayan dünyanın tanınmış sayılı OSB’lerinden biri olmak hedeflenmiştir.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 15:35:34
1.91 MB
1728

Uşak Karma (Deri) Organize Sanayi Bölgesi Stratejik Planı 2012-2015

İşbu strateji belgesi Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu plan Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar için gerekli idari, sosyal ve teknik koşulları zamanında ve uygun şekilde sağlayarak, kaliteli ve çevreci hizmet anlayışıyla bünyesindeki firmaların ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak hizmetler sunmak için hazırlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 15:37:45
1.92 MB
1720

E-Oda Uygulaması Fizibilite Çalışması

İşbu strateji belgesi Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu rapor Uşak Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hazırlanan E-oda projesine ait fizibilite etüdü bilgilerini içermektedir. Amaç projenin oda için gerekliliğini, maliyetini ve faydalarını tespit etmektir. 
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 15:41:40
1.51 MB
1609

Ulubey Kanyonlarının Alternatif Turizm Potansiyeli, Turizm Fiziksel Planlaması Projesi Araştırma Raporu

İşbu strateji belgesi Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu rapor, Ulubey ilçesi ve Ulubey Kanyonlarının alternatif turizm potansiyelinin tespit edilmesi ve turizm fiziksel planlamasının yapılması amacıyla hazırlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 16:08:47
58.92 KB
1647

Dinar Sanayi Gelişim Stratejileri Planı Projesi Araştırma Raporu

İşbu strateji belgesi Dinar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Nisan 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Proje Dinar Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla uygulanabilir bir yerel ekonomik araştırma gerçekleştirmeyi, bölgeye gelmesi beklenen yatırımcılara ve/veya iş geliştirme olanaklarını araştıran bölge sanayicilerine, iş kurma fikri olan girişimci adaylarına ve işadamlarına bölgedeki ekonomik varlıklar hakkında detaylı veri tabanı oluşturmayı hedeflemektedir.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
18-09-2013 17:40:26
3.09 MB
1394

Akhisar’ın Dinamik Rüzgâr-Güneş Haritasının Oluşturulması Fizibilitesi

İşbu strateji belgesi Akhisar Belediyesi tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Ocak 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Akhisar’ın rüzgâr-güneş enerjisi potansiyelini ve anlık olarak rüzgâr ve güneş enerjisinden üretilebilecek elektrik enerjisi değerlerini gerçek zamanlı olarak ortaya koyan ve bu değerlerin analizini/sentezini yapabilen bir yazılımın fizibilite çalışmasıdır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
23-09-2013 10:10:04
1.32 MB
1795

Uşak – Afyonkarahisar Su Ürünleri Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi Sonuç Raporu

İşbu strateji belgesi Olta Balıkçılığı Federasyonu tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Kasım 2012 tarihinde hazırlanmıştır. Bu çalışma Uşak-Afyon su ürünleri üretim kapasitesinin belirlenmesi saha çalışması kapsamında hazırlanmış fizibilite çalışmasıdır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
23-09-2013 10:15:59
0 B
1519

Manisa Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı

İşbu strateji belgesi Manisa Valiliği tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Aralık 2012 tarihinde hazırlanmıştır. Manisa’daki kamu ve özel sektör olmak üzere tüm turizm paydaşlarının görüşlerinin alınması, detaylı alan çalışmaları, analiz ve raporlama çalışmaları ile hazırlanan bu planın, tüm süreçleri itibariyle turizm sektörüne bir yol haritası olması amaçlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
24-09-2013 15:42:25
12.07 MB
1622

Afyonkarahisar İl Merkezi Ulaşım Fizibilitesi İşi Çalışma Raporu

İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Mart 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Afyonkarahisar İl Merkezi Ulaşım Fizibilitesi İşi'nin temel amacı, belirlenen olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeleri ortaya koymak, ek olarak hizmet alanını genişletecek bir idari yapıyı tanımlamak ve kurumsal kapasiteyi artırmaktır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
24-09-2013 15:42:25
58.92 KB
1429