2015 DFD Program Detayları ve Başvuru Rehberi için tıklayınız 2015 TD Program Detayları ve Başvuru Rehberi için tıklayınız KAYS portalına ulaşmak ve proje başvurusu yapmak için tıklayınız. 2015-2017 Yerel Ekonomik Gelişme Programları (YEGEP) için tıklayınız. TR33 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023'ü indirmek için tıklayınız.

Biz,

 • dinamik bir takım ruhuna sahip,
 • kaliteli hizmet sunan,
 • öğrenen ve öğreten,
 • başlattığı her girişimi Zafer`le taçlandıran bir ekibiz.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı*, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizi kapsayan ve ‘TR33’ olarak sınıflandırılan bölgede hizmet vermek üzere 14.7.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, ülke genelinde faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansı arasındaki yerini almıştır.

 

Yeni Bir Cazibe Merkezi

Sanayi, Tarım ve Turizm sektörlerinin pek çok kolunda iddialı, üreten, gelişen ve yenileşen bir bölgedir TR33.

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kuruluşun ve kurtuluşun bölgesi TR33, güçlü girişimcilik geleneği ve zengin doğal & beşeri kaynakları ile geleceğin cazibe merkezi olmak yolunda hızlı ve güvenilir adımlarla ilerliyor.


Yenilikçi ve Katılımcı Planlama

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Manisa illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi'nin geleceğini planlıyoruz. TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nda yer alan

"Ekolojik dengeyi gözeten, bilgi temelli ekonomisi ile katma değer yaratan, rekabet gücü ve yaşam kalitesi artan, dengeli büyüyen, gelişen ve öğrenen bölge"

vizyonuna ulaşmak için tüm yerel aktörlerle işbirliği içerisinde çalışıyoruz.

Proje Sizden, Destek Bizden

Fikirler projeye, projeler yatırıma dönüşüyor...

Özel sektör, kamu kesmi ve sivili toplum kuruluşlarının projelerini hayata geçiriyoruz. Temel destek mekanizmalarımız:

 • Proje Teklif Çağrısı
 • Teknik Desteği
 • Doğrudan Faaliyet Desteği
 • Güdümlü Proje Desteği
 • Faiz ve Faizsiz Kredi Desteği

Kazançlı Yatırım Kapısı

Yatırımcılar kazanıyor, TR33 Bölgesi kalkınıyor...

TR33 Bölgesi cazip yatırım ortamı ile yatırımcılara ciddi fırsatlar sunuyor.

Yatırım Destek Ofislerimiz, fikir aşaması da dahi olmak üzere yatırımın her aşamasında yerli ve yabancı yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.


Zafer Kalkınma Ajansı Görünürlük Rehberi

Bu rehber, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından destek verilen projelerde ve faaliyetlerde Ajans’ın desteğini ve Kalkınma Bakanlığı’nın genel koordinasyonunu görünür kılmak için hazırlanmıştır.

Görünürlük Rehberi'ni indirmek için tıklayınız.

Proje Uygulama Rehberi

Bu rehber, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanacak mali ve teknik desteklerin yararlanıcıları için sözleşme yönetimini, sözleşme yükümlülüklerini, satın alma kurallarını ve projelerin izleme çerçevesini açıklamaktadır.

Proje Uygulama Rehberini indirmek için tıklayınız.

Satın Alma Rehberi ve Ekleri

Bu rehber, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanacak mali ve teknik desteklerin yararlanıcıları için satın alma usullerini ve kurallarını açıklamaktadır.

Satın Alma Rehberi ve Ekleri'ni indirmek için tıklayınız.

Haberler  2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı 2. Dönem (2015DFD-02) kapsamında 04.11.2015 - 23.11.2015 tarihleri arasında Ajansımıza yapılan proje başvuruları 25.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2015-11 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş ve desteklenecek projeler listesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.  
Ajansımızın 2015-11 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı 25 Kasım 2015 tarihinde Uşak ilinde Polis Evi’nde yapılmıştır.
Ajansımızdan Turizm, Enerji, Çevre Altyapı Mali Destek Programı kapsamında destek alan 2. OSB Müdürlüğü “Önce Çevre, Kütahya Merkez 2. OSB Atıksu Arıtma Tesisi” isimli projesini tamamlamıştır.
Ajansımızdan Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı kapsamında destek alan Afyonkarahisar Belediyesi’nin “Güneşten Süzülen Damlalar" isimli projesi tamamlanmıştır.
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı 1. Dönem (2015DFD-01) kapsamında 2015-10 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda desteklenmesine karar verilen 2 projeden biri olan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası projesinin sözleşmesini imzaladı.
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı 1. Dönem (2015DFD-01) kapsamında 01.09.2015 - 04.11.2015 tarihleri arasında Ajansımıza 10 adet proje başvurusu yapılmış olup eksik evrak nedeniyle bu dönemde değerlendirmeye alınamayan 2 proje hariç toplam 8 adet proje değerlendirmeye alınmıştır. 
Ajansımızın 2015-10 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı 04 Kasım 2015 tarihinde Kütahya’da Ajans Toplantı Salonu’nda yapılmıştır.
Sanayi, turizm ve ulaşım eksenlerine yönelik olarak hazırlanan Yerel Ekonomik Gelişme Programları (1.YEGEP) kapsamında eylem planları ile ilgili ilk izleme toplantıları Valilik Makamlarının Başkanlığı’nda 12-15 Ekim 2015 tarihleri arasında Bölge illerinde gerçekleştirildi.
TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nda yer alan İnsan ve Toplum, Afet Yönetimi ve Kentsel Hizmetler eksenlerine yönelik olarak hazırlık çalışmalarına başlanılan iller bazında Yerel Ekonomik Gelişme  Programları (2.YEGEP) kapsamında Bölge illerimizde 12-15 Ekim 2015 tarihleri arasında geniş katılımlı istişare toplantıları düzenlenmiştir.
Ajansımızın 2015-09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı 01 Ekim 2015 tarihinde Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılmıştır.
 
 
 
 
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •  
   
   
   
   
   
 •