ENERJİ VE MADEN KAYNAKLARI

Kütahya İli yer altı kaynakları bakımından zengin illerden biri olup, aynı zamanda Türkiye için stratejik öneme sahip madenleri de sınırları içerisinde barındırmaktadır. 36 çeşit madene sahip olan Kütahya’da öne çıkan madenler bor, manyezit, gümüş ve linyittir. Türkiye’nin, Dünya rezervinin büyük bir bölümünü elinde bulundurduğu bor madeninin 1.681.474.000 ton rezervi Kütahya İli sınırları içerisinde, Emet ilçesinde yer almaktadır. Manyezit açısından da oldukça zengin bir il olan Kütahya’da, Türkiye manyezit üretiminin büyük bir bölümü yapılmaktadır. Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde halen işletilmekte olan çok sayıda manyezit yatağı vardır. Türkiye’de işletilen tek gümüş yatağı Kütahya İli Gümüşköy yatağıdır.

Kütahya İli zengin linyit potansiyellerine sahip olup, bu durum ildeki sanayinin gelişiminde çok önemli rol oynamaktadır. Kütahya’daki linyit madeni ve termik santraller önemli bir istihdam kaynağı yaratmaktadır. Özellikle Tunçbilek ve Seyitömer yörelerindeki linyit sahaları en önemli yataklardan olup, Seyitömer ve Tunçbilek Termik santrallerinin linyit ihtiyaçları buralardan karşılanmaktadır. Seyitömer ve Tunçbilek’te bulunan termik santrallerin kurulu kapasitesi 965 MW’dir. Jeotermal kaynaklar açısından da zengin olan Kütahya İlinde, bu kaynaklardan konut ısıtılması ve termal turizmde faydalanılmaktadır.