Demokrasi İçin Ulusal Bağış Örgütünün STK'lere Yönelik Çağrısı (Son Başvuru: 7 Nisan 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Demokrasi İçin Ulusal Bağış Örgütü (National Endowment Democracy / NED)

Son Başvuru Tarihi: 7 Nisan 2017

Azami Hibe: 50.000 Dolar

Uygun Başvuru Sahipleri: Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Bağımsız Medya vb. Organizasyonlar)

Program Hakkında:

Demokrasi İçin Ulusal Barış Örgütü, demokratik hedefleri ilerleten ve demokratik kurumları güçlendiren projeler için teklifler kabul etmektedir.

NED; yeni kurulan demokrasiler, yarı otoriter ülkeler, aşırı baskıcı toplumlar ve demokratik geçiş sürecinde olan ülkeler dâhil olmak üzere çeşitli çevrelerde çalışan organizasyonlardan gelen başvuruları teşvik etmektedir.

Hibe tutarı, projelerin büyüklüğüne ve kapsamına göre değişmektedir ancak ortalama proje süresi 12 ay sürmekte ve ortalama hibe miktarı yaklaşık 50.000 ABD Doları civarındadır. NED, tarafsız programlar için insan hakları ve hukukun üstünlüğünü teşvik etmek ve savunmak, bilgi özgürlüğü ve bağımsız medyayı desteklemek ve hesap verebilirlik ve şeffaflığı artırmak isteyen örgütlerin önerileri ile ilgilenmektedir.

Bilgi: http://www.ned.org/apply-for-grant/en/

Başvuru Linki: https://www.grantrequest.com/SID_1280/Default.asp?SA=SNA&FID=35048&SESID=27799&RL=